เยี่ยมให้กำลังใจ… พี่ๆ นักการภารโรง สพป.ตรัง เขต 2 ยังคงระดมช่วยซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนวัดสิทธิโชค หลังเสียหายจากวาตภัยเป็นวันที่สอง

Share

นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง) ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพี่ ๆ นักการภารโรงในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนคลองโตน โรงเรียนบ้านคลองมวน โรงเรียนบ้านช่องลม โรงเรียนบ้านลำภูรา โรงเรียนบ้านลำแพะ โรงเรียนบ้านหน้าเขา โรงเรียนบ้านเขากอบ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดสิทธิโชค ซึ่งยังช่วยกันซ่อมแซมหลังคา และฝ้าเพดานของโรงเรียนวัดสิทธิโชค อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2567

 

ด้วยคณะของสพป.ตรัง เขต 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 ปรากฏว่าโรงเรียนวัดสิทธิโชค ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้รับความเสียหาย   หลังคาปลิวทั้งอาคารเรียน จำนวน 5 ห้อง ซึ่งประกอบด้วยห้องสมุด ห้องสำนักงาน ห้องผู้อำนวยการ ห้องเรียนอนุบาล 1-3 จะต้องทำการปรับปรุงซ่อมแชมอย่างเร่งด่วน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top