ประชุมคณะทำงานดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณด้วยระบบ AMSS++ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top