ประชุมชี้แจงแนวทางการปรับแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top