ประชุมเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top