มอบเงิน “กองทุนการศึกษา 60 ปีครองราชย์” จำนวน 1 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top