สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมกับบริษัท สยามอินโนเวชั่นมีเดีย จำกัด จัดโครงการฝึกปฏิบัติการ “สร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top