ประชุม อ.ก.ค.ศ.

Share
  • วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
    สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ครั้งที่ 10/2566 มีนายสุทธิเมธ ชัยเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทำหน้าที่ประธาน นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ณ ห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top