โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Share
  • เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30-16.30 น.
    นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ให้การต้อนรับ ดร.พรนับพัน วงศ์ตระกูล หัวหน้าโครงการและคณะในการลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลห้องเรียนต้นแบบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ ณ โรงเรียนบ้านแหลมไทร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top